Przyjmowanie interesantów w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach w sprawach skarg i wniosków odbywa się:
  • przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w każdy poniedziałek w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30 do 15.30 (Katowice, ul. Damrota 16, pok. 435, tel. 32 20 77 417),
  • przez pracowników Inspekcji codziennie w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30 do 15.30 (Katowice, ul. Damrota 16, telefony do pracowników na stronie Inspekcji).

Obywatele w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w każdy wtorek po godzinach pracy, tj. od 15.30 do 16.30 (po uprzednim uzgodnieniu z sekretariatem Inspekcji - tel. 32 20 77 417).

Obywatele w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Jagiellońska 25) w każdy wtorek w godzinach od 15.30 do 18.00 w pok. 234 i 235 (tel. 32 20 77 756).