Przyjmowanie interesantów w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach w sprawach skarg i wniosków odbywa się:
  • przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w każdy poniedziałek w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30 do 15.30 (pok. 416, tel. 32 20 77 417),
  • przez pracowników Inspekcji codziennie w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30 do 15.30 (pok. 419 do 424, tel. 32 20 77 417 do 424).

Obywatele w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w każdy wtorek po godzinach pracy, tj. od 15.30 do 16.30 (po uprzednim uzgodnieniu z sekretariatem Inspekcji - tel. 32 20 77 417).

Obywatele w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w każdy wtorek w godzinach od 15.30 do 18.00 w pok. 123 (tel. 32 20 77 756).