1. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów
2. Cyfryzacja PZGiK rzeczywistość i oczekiwania
3. Wybrane aspekty ustalenia zakresu użytku gruntowego na potrzeby aktualizacji egib
4. Konwersja baz danych PZGiK z modelu 2015 do modelu 2021; reguły i problemy
5. Wybrane aspekty stosowania kpa w postępowaniach geodezyjnych
6. Opracowanie dokumentacji na potrzeby gleboznawczej klasyfikacji gruntów

  1. Fundusze FE SL 2021-2027
  2. Fundusze procedura
  3. Wzór fiszki projektowej.docx