W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne od dnia  31 lipca 2020 r. wnioski o wydanie dzienników praktyki zawodowej należ kierować do Głównego Geodety Kraju (Warszawa, ul. Wspólna 2)