dla strony internetowej https://wingik.slask.eu/

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna (dalej WIGiK) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej WIGiK.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-10-12.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-10-12.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Pochodzą z różnych źródeł.
 • Opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Są skanowanymi plikami pdf, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Część plików nie posiada atrybutu dostępności cyfrowej ponieważ są przekazywane do systemu od innych podmiotów.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-10-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-28.

Skróty klawiaturowe

 • Strona nie używa niestanardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Artur Biela, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 20 77 419 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością


Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania:
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• organ nadzorujący: Wojewoda Śląski
• adres: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice.
• e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO

Usługi tłumacza języka migowego na rzecz naszych klientów świadczą pracownicy Polskiego Związku Głuchych - Oddziału Śląskiego.
 

Wejście do budynku

 • Tłumacz języka migowego jest dostępny online, w ramach tzw. dyżurów, dwa razy w tygodniu:

  - we wtorki, w godzinach od 12:00 do 16:00,
  - w piątki, w godzinach od 10:00 do 14:00.

  Aby skorzystać ze wsparcia tłumacza online należy, po przybyciu do Urzędu, zgłosić chęć rozmowy z tłumaczem pracownikowi:

   • w Katowicach, przy ul. Jagiellońskiej 25 - w Biurze Obsługi Klienta (pok. 119, stanowiska nr 1 lub 2),

   • w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 40 - w pokoju nr 14 (pracownicy są dostępni we wtorki w godzinach 12:00 - 14:00 oraz w piątki w godzinach 10:00 - 14:00),

   • w Częstochowie, przy ul. Sobieskiego 7 - w pokoju nr 67 (pracownicy są dostępni we wtorki w godzinach 12:00 - 14:00 oraz w piątki w godzinach 10:00 - 14:00).

    Istnieje również możliwość zapewnienia obecności tłumacza online w budynkach Urzędu w Katowicach przy ul. Powstańców 41A oraz Damrota 16.  Dodatkowo możliwe jest umówienie wizyty tłumacza języka migowego:

   • online - poza wskazanym powyżej dyżurem,

   • osobiście - kiedy wymaga tego sytuacja.

    Chcąc skorzystać z tych form kontaktu, prosimy o poinformowanie nas z trzydniowym wyprzedzeniem.  Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z nami w sprawie zapewnienia przy obsłudze udziału tłumacza języka migowego, prosimy wybrać najbardziej wygodny dla siebie sposób:

   • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

   • fax: 32 20 77 792,

   • za pomocą SMS na numer: 881 926 349
    (numer telefonu jest obsługiwany od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30),

   • za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu www.katowice.uw.gov.pl w zakładce Biuro Obsługi Klienta, Tłumacz języka migowego.

BUDYNEK URZĘDU W KATOWICACH PRZY UL. DAMROTA 16 - UWAGA W TRAKCIE PRAC REMONTOWYCH

ul. Damrota 16
Katowice

Wejście do budynku


 • Pięciokondygnacyjny budynek posiada dwa wejścia:

  - wejście dla klientów,
  - wejście dla pracowników.

  Wejście dla klientów obecnie jest w trakcie przystosowywania do samodzielnego poruszania się osób ze szczególnymi potrzebami.
  Będzie ono wyposażone w drzwi automatyczne, bezpośrednio prowadzące do holu głównego budynku oraz windy.

  Obecnie do budynku można dostać się wejściem dla pracowników. Z tego poziomu istnieje bezpośredni dostęp do windy oraz klatki schodowej prowadzącej na wyższe kondygnacje.

  W budynku znajdują się wyznaczone toalety przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Docelowo przystosowana toaleta będzie także znajdować się w strefie bezpośredniej obsługi klienta.

  Wyznaczone miejsca do parkowania dla osób z niepełnosprawnością będą znajdowały się naprzeciw wejścia głównego dla klientów.

  Osoba z psem asystującym ma prawo wejść do budynku jak każdy inny klient, do stref ogólnodostępnych.

  W celu ułatwienia poruszania się po budynku istnieje możliwość otrzymania asysty pracownika ochrony.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje