Działając na podstawie art. 7b, ust. 1, pkt 2 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, przedstawiamy informację nt. funkcjonowania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Śląskiego za IV kwartał 2017 roku.

 

image004

image004

image004

image004

image004

image004

image004

image004

image004