isap

Na stronie Internetowego Systemu aktów Prawnych został zamieszczony ujednolicony tekst ustawy o gospodarce nieruchomościami, zawierający najnowsze zmiany wprowadzone w 2016 r. i 2017 r.