Przypominamy, że od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązują zwaloryzowane stawki opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego określone przez obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 października 2018 r. (M.P. 2018 poz. 1053).
Opłaty 2019