Dz

W dniu 4 września br. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw poz. 1716, ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
Ustawa wchodzi w życie dnia 5 października 2018 r.