tekst ujednolicony  Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyje i kartograficzne

tekst ujednolicony Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

tekst ujednolicony Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.