7 grudnia br. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw poz. 2284, rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej.
Rozporządzenie określa m.in., że organy administracjiy przekazują Głównemu Geodecie Kraju zgłoszenia do ewidencji zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej w formie dokumentu elektronicznego, zgodnego z wzorem, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
Zmodyfikowano również ww. wzór zgłoszenia do ewidencji zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej.

Z IIP