21 września br. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw (poz. 1764) rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości.
Rozporządzenie obowiązuje od 22 września br.