28 lutego br. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych (Dziennik Ustaw poz. 442).
Przebieg dróg krajowych w województwie śląskim określa załącznik nr 12 do ww. rozporządzenia.

Drogi krajowe info