W Dzienniku Ustaw z dnia 30 lipca 2019 r. ( poz. 1416) zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.

Dz