Dz

W Dzienniku Ustaw poz. 29 został ogłoszony jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.