Dz

W dniu 11 września br. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw poz. 1760, rozporządzenie w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego.
Rozporządzenie obowiązuję od 11 września 2018 r.