Dz

W Dzienniku Ustaw z 6 marca 2019 r. (pozycja 434) został ogłoszony jednolity tekst rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.