14 listopada br., projekt "ustawy inwestycyjnej" został skierowany pod obrady Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, został zamieszczony projekt ww. ustawy wg stanu na dzień 14 listopada 2017 r., który uwzględnia zmiany wprowadzone w toku uzgodnień międzyresortowych.
Projekt wprowadza m.in. zmiany do ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz do ustawy prawo budowlane, dodając Rozdział 3a Opracowania i czynności geodezyjne.

Ustawa inwestycyjna