W Bazie Internetowej Systemu Aktów Prawnych - ISAP 29 sierpnia 2019 r. zamieszczono tekst ujednolicony ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.