Przypominany, że obwieszczeniem MIiB z dnia 12 października 2017 r. (MP 2017, Poz. 984) od 1 stycznia 2018 r. zostały zwaloryzowane wysokości stawek opłat  za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Stawki 2018 PGiK