Dz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 28 lipca 2020 r.
w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 28 lipca 2020 r.
w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 27 lipca 2020 r.
w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych