Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju, ogłoszonego 22 stycznia br. w Dzienniku Ustaw poz. 175, Główny Geodeta Kraju oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego podlegaja Ministrowi Inwestycji i Rozwoju.