Przypominamy, że jutro (1 czerwca br.) wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego.
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw