Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców
(wykonawców prac geodezyjnych)

przeprowadzanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w imieniu Wojewody Śląskiego
(wynikający z rozdziału 5 ustawy z dnia 8 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, w związku z art. 9 ust. 2, 3, 7,8 i 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).

  1. Zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli;

  2. Przeprowadzenie czynności kontrolnych;

  3. Rozpatrzenie ewentualnych zastrzeżeń przedsiębiorcy;

  4. Sporządzenie i podpisanie protokołu kontroli.

pdfIcon

GKI.430.4.2023 UZGODNIENIE PLANU KONTROLI ŚLĄSKI WINGiK

GKI.430.4.2023 zatwierdzony plan kontroli organów administracji na 2024

GKI.430.10.2022 UZGODNIENIE ZMIENIONEGO OKRESOWEGO PLANU 2023

GKI.430.10.2022 ZMIENIONY OKRESOWY PLAN 2023

GKI.430.10.2022 UZGODNIENIE OKRESOWEGO PLANU KONTROLI 2023

GKI.430.10.2022 OKRESOWY PLAN KONTROLI 2023

GKI.430.5.2021 UZGODNIENIE OKRESOWEGO PLANU KONTROLI 2022

GKI.430.5.2021 OKRESOWY PLAN KONTROLI 2022

GKI.430.7.2020 UZGODNIENIE OKRESOWEGO PLANU KONTROLI 2021

GKI.430.7.2020 OKRESOWY PLAN KONTROLI 2021


Z wynikami kontroli można zapoznać się na stronie BIP Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego