Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypominiało na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wojt-potwierdza-zawarcie-umowy-dzierzawy-gruntow-rolnych, że po zmnianie przepisów  zawarcie umowy dzierżawy gruntów rolnych potwierdza Wójt.