Od 27 stycznia 2023 r. rusza Elektroniczny Dziennik Budowy.
Dziennik budowy w wersji elektronicznej zostanie uruchomiony publicznie 27 stycznia 2023r.
Aplikacja - Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB) umożliwia realizację wszystkich czynności wymaganych przy prowadzeniu dziennika budowy. 

W EDB można wystąpić z wnioskiem o wydanie dziennika budowy do właściwego terytorialnie organu administracji budowlanej, odebrać dziennik, a następnie powierzyć obowiązki kierownikowi budowy i pozostałym uczestnikom procesu budowlanego. 
Wpisy można umieszczać tak, jak w tradycyjnym dzienniku, a dostęp do aktualnego dokumentu jest możliwy z każdego miejsca o dowolnej porze.

Ze szczegółami można zapoznać się na stronach Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pod adresem https://www.gunb.gov.pl/strona/edb.