Główny Urząd Geodezji i Kartografii opublikował 31 grudnia 2020 roku „Wytyczne do przygotowania projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków i jej wykonania” oraz „Przykładowy projekt modernizacji".

Z wytycznymi (v. 01.02.2021 r.) można zapoznać się tutaj.