Na stronie internetowej Główego Urzędu Geodezji i Kartografii zaktualizowano wykaz aktów prawnych stanowiących źródło pytań egzaminów pisemnego i ustnego - stan na styczeń 2019 r.

Wykaz aktów prawnych 01.2019