Informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dzień  27 grudnia 2019 r. został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, jednocześnie dzień 14 grudnia 2019 r. (sobota) będzie dniem roboczym w Inspekcji. 

Wobec powyższego informujemy, iż w przypadku złożenia wniosku o wydanie Dziennika Praktyki Zawodowej w dniu 14 grudnia 2019 r. do godz. 1400, odbiór dokumentu możliwy będzie w tym samym dniu.