Na stronie internetowej Głównego Geodety Kraju można skorzystać z walidatora do badania stanu usług sieciowych udostępnianych przez jednostki prowadzące ewidencję gruntów i budynków. Walidator dostępny jest pod adresem: http://integracja.gugik.gov.pl/walidator/