Z uwagi na zmianę lokalizacji biura Inspekcji informujemy, że zmieniły się numery telefonów do pracowników inspekcji.

Adres siedziby (do korespondencji), nr telefonu do sekretariatu oraz fax
NIE ULEGŁY ZMIANIE.

Zapraszamy do nowego biura w Katowicach, ul. Damrota 16 piętro IV