Sekcja Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Stowarzyszenia Geodetów Polskich organizuje szkolenie pt.: „Ustalanie linii brzegu, Projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami”.

Prowadzący - Pan Krzysztof Kowalski: geodeta, Główny Specjalista ds. Gospodarki Nieruchomościami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Szkolenie odbędzie się 11 sierpnia 2015 r. w Warszawie w Domu Technika NOT ul. Czackiego 3/5 (w godz. 10-16).

Zakres szkolenia:

  1. Linia brzegu – definicja, przepisy regulujące.
  2. Ustalanie linii brzegu – etapu procesu ustalania linii brzegu, wytyczne ustawowe.
  3. Projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych.
  4. Geodezyjne rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych.
  5. Wpływ linii brzegu na ewidencję gruntów i budynków.
  6. Linia brzegu w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
  7. Wpływ linii brzegu na prawo własności gruntów.
  8. Dokumentacja Geodezyjna z ustalania linii brzegu.
  9. Dokumentacja Geodezyjna z projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych.
  10. Orzecznictwo Sądów.

.

Szczególowe informacje zamieszczono na stronie SGP.