Politechnika Śląska informuje, że planowane jest w roku akademickim 2019/2020 uruchomienie trzeciej edycji studiów podyplomowych na kierunku: Rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz przygotowanie dokumentacji do celów prawnych.

Politechnika studia podyplomowe

Program studiów został pozytywnie zaopiniowany przez Głównego Geodetę Kraju w roku 2016.
Kryteria przyjęcia:
- Kandydat powinien posiadać tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera,
- Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe winni zarejestrować się w systemie elektronicznej rejestracji SOREK,
- po zakwalifikowaniu do przyjęcia powinni złożyć następujące dokumenty: kwestionariusz osobowy wydrukowany w systemie SOREK, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Więcej informacji na stronie intrnetowej: https://rekrutacja.polsl.pl/kierunek/pgig-spd-2/