DPN VI 4230 3 2018 KK 1 stanowiskoW powyższym stanowisku MIiR czytamy m.in.:

Uprawnienie do nieodpłatnego pozyskania ww. danych przysługuje podmiotom publicznym — danymi mogą więc dysponować w celu realizacji zadania publicznego podmioty, którym dane zostały udostępnione.
... możliwość wykorzystania np. przez organy gminy danych przestrzennych pozyskanych nieodpłatnie z rejestrów publicznych w opisanym powyżej trybie nie powinna być kwestionowana, ograniczana lub zakazywana w licencjach użytkowych, jeżeli służyć ma ona realizacji zadań publicznych.