19 czerwca 2023 r.  w Dzienniku Ustaw w poz. 1135 ogłoszono Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.

Dziennik Ustaw

 

 

 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 4 lipca 2023 r.