15 czerwca 2023 r.  w Dzienniku Ustaw w poz. 1116 ogłoszono Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dziennik Ustaw

 

 

 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia tj. 16 lipca 2023 r.