20 kwietnia 2023 r.  w Dzienniku Ustaw w poz. 745 ogłoszono Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. 

Dziennik Ustaw

 

 

Pobierz dokument D2021000141201.pdf