Rozpoczęto proces konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach