Na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych został zamieszczony jednolity tekst ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Prawo geodezyjne i kartograficzne - tekst jednolity