Na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych został zamieszczony ujednolicony tekst ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zawierający najnowsze zmiany.

Prawo geodezyjne i kartograficzne - tekst ujednolicony