W Bazie Internetowej Systemu Aktów Prawnych - ISAP zamieszczono tekst ujednolicony ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.