W Dzienniku Ustaw (poz. 1990) opublikowano jednolity tekst ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Link do ustawy: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000199001.pdf