Informujemy, że w zakładce Kontrole oraz na stronie BIP ŚUW zostało zamieszczone uzgodnienie oraz okresowy plan kontroli Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach na 2021 r.