W dniu 11 grudnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 2676 ogłoszono rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.