Na stronie internetowej inspekcji, w zakładce kontrole oraz w BIP ŚUW został zamieszczony Plan kontroli śląskiego WINGiK-a na 2024 r.