Informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dzień 27 grudnia 2019 r. został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.