Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach zaprasza na konferencję: "REGIONALNA INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ  na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. SILESIA SPATIAL DATA"

Termin: 14 - 15 września 2023r.
Miejsce: Ustroń, Hotel Jaskółka, ul. Zdrojowa 10

Więcej informacji pod adresem: https://geoportal.orsip.pl/konferencja-ustron-2023