Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta Kraju zaprasza geodetów uprawnionych na bezpłatne szkolenie, które jest w dużej mierze odpowiedzią na liczne pytania i wątpliwości kierowane do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Podczas szkolenia zostaną omówione również problemy związane z ustaleniem granic działek ewidencyjnych w trybie rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Szkolenie odbędzie się 30 maja 2023 r. o godz. 10:00 na platformie Zoom.

ilustracja przedstawia baner z nazwą szkolenia

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc zachęcamy Państwa do niezwłocznej rejestracji, której można dokonać pod adresem: http://www.gugik.gov.pl/spotkanie/szkolenie280422

Rejestracja będzie czynna do 25 maja 2023 r. do godziny 16:00 lub do wyczerpania miejsc. Osoby zarejestrowane 29 maja 2023 r. otrzymają maila z linkiem do szkolenia.