Dyrektor Generalny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Dokumenty należy złożyć do 11 maja 2018 r. (decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu).