Informujemy, że dostępne są już dzienniki praktyki zawodowej zgodne z nowym wzorem.

Osoby, które złożyły wniosek, a nie odebrały dotychczas dzienników praktyki zawodowej otrzymają je w najbliższym czasie za pośrednictwem Poczty Polskiej.