OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dziennikustaw.gov.pl)